Ogłaszamy wszczęcie procedury ofertacji na zakup, transport oraz instalację wtryskarki w ramach realizacji projektu „Innowacyjna technologia produkcji form wtryskowych z konformalnym układem chłodzenia”, nr umowy: UDA- POIG.04.04.00-18-028/13-00.
Ogłaszamy wszczęcie procedury ofertacji na zakup, transport oraz instalację maszyny SLM w ramach realizacji projektu „Innowacyjna technologia produkcji form wtryskowych z konformalnym układem chłodzenia” Nr Umowy: UDA- POIG.04.04.00-18-028/13-00.
Ogłaszamy wszczęcie procedury ofertacji na zakup i dostawę sześciu zestawów komputerowych w ramach realizacji projektu „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie projektami CAD/CAM i PLM w zakresie zamówień i realizacji form wtryskowych” Nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-18-218/12-00.
Ogłaszamy procedury ofertacji na dostawę modułowego systemu magazynowania z kontrolą dostępu w ramach realizacji projektu „Innowacyjna technologia produkcji form wtryskowych z konformalnym układem chłodzenia” Nr umowy: UDA-POIG.04.04.00-18-028/13-00.
Ogłaszamy wszczęcie procedury ofertacji na zakup, transport oraz instalację wiertarko-frezarki w ramach realizacji projektu „Innowacyjna technologia produkcji form wtryskowych z konformalnym układem chłodzenia” Nr Umowy: UDA- POIG.04.04.00-18-028/13-00.