Nawiązanie współpracy z firmą Jelwek Sp. z o.o.
Firma Zelnar Sp. z o.o.  koncentrując się na kompleksowej obsłudze klientów, poszerzyła wachlarz usług o  możliwość wykonywania prototypów urządzeń/modeli.
Ściśle współpracujemy z WIS Group Sp. z o.o. w celu zapewnienia naszym klientom kompleksowej obsługi w zakresie produkcji elementów z tworzyw sztucznych metodą wtrysku, począwszy od projektu do gotowego wyrobu.
Ogłaszamy wszczęcie procedury ofertacji na zakup i dostawę systemu PLM w ramach realizacji projektu „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie projektami CAD/CAM i PLM w zakresie zamówień i realizacji form wtryskowych”, nr umowy: UDA-POIG.08.02.00-18-218/12-00.
Nasz projekt "Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie projektami CAD/CAM i PLM w zakresie zamówień i realizacji form wtryskowych" jest współfinansowany przez Unię Europejską.