Jakość Zelnaru certyfikowana zgodnie z normą ISO 9001:2008

Ciągłe podnoszenie jakości produkcji jest priorytetem w naszej firmie. Wewnętrzne procedury i standardy zachowania jakości są ciągle udoskonalane, a ich praktyczne zastosowanie jest stale monitorowane.

Dbałość o jakośc naszych produktów jest niezbędnym elementem pracy na każdym etapie konstruowania oraz  produkcji,  jak  i zarządzania firmą. Każdy z pracowników Zelnar Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań    aby wdrożony system kontroli jakości był rzeczywiście realizowany i  przynosił efekty w postaci produktów i usług najwyższej jakości.

Zakres certyfikacji ISO to konstrukcja i wykonywanie form wtryskowych do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy oraz form do odlewania ciśnieniowego metali.

Nr nadanego certyfikatu: 320713065/1